Home Sintslag
Sintslag PDF Tisk Email

PŘÍSADA PRO ÚPRAVU A INERTIZACI STRUSKY
Sintslag je výrobek vyvinutý pro úpravu a inertizaci strusky vzniklé při hutnickém zpracování; jeho aplikace se provádí výlučně ve fázi vypouštění strusky a neinterferuje s normálními procesy výroby oceli.

Proto tedy jeho použití neovlivňuje žádným způsobem procesy v hutní výrobě.
Hlavní výhody použití výrobku Sintslag jsou:

  1. Kompletní aglomerace prachu během procesu tuhnutí strusky, což ulehčuje proceduru čištění a rekuperaci v něm obsaženého kovového podílu.
  2. Snížení oxidů těžkých kovů; šestimocný chróm se přemění na trojmocný chróm, díky čemuž struska přejde z kategorie toxických, škodlivých výrobků do kategorie výrobků inertních, čímž je umožněno její opětovné použití jako bituminózního aglomerátu.
  3. Podstatné snížení objemu strusky během fáze “struskování”.

Snížení nákladů na uskladnění, likvidaci strusky a značné ekologické výhody.

Množství výrobku požadované pro úpravu strusky je závislé na typu zařízení, chemické analýze strusky a zamýšleném výsledku.

Tento výrobek se může používat pro úpravu jakéhokoli typu strusky pocházející z hutnického procesu.

 

Language selector

Italian - ItalyČeština (Česká republika)Español(Spanish Formal International)Polish (Poland)Russian (CIS)简体中文English (United Kingdom)

Newsletter