Home Sintslag
Sintslag PDF Drukuj Email

DOMIESZKA DO UNIESZKODLIWIANIA I ZOBOJĘTNIANIA ŻUŻLA
Sintslag jest produktem służącym do unieszkodliwiania i zobojętniania żużla powstającego w trakcie produkcji hutniczej; dodawany jest on wyłącznie w fazie usuwania żużla, tak więc z jego wykluczeniem w trakcie procesu produkcyjnego stali.

W związku z tym używanie tego produktu nie ma żadnego wpływu na przebieg procesu produkcji.
Podstawowe korzyści wynikające z dodania Sintslagu do żużla są następujące:

  1. Pełne scalenie pyłów podczas procesu krzepnięcia żużla, co ułatwia operacje czyszczenia i odzysku zawartych w nim elementów metali.
  2. Zredukowanie tlenków metali ciężkich; najistotniejsze jest przekształcenie chromu sześciowartościowego na chrom trójwartościowy, co pozwala na klasyfikację żużla jako materiału obojętnego, a nie toksyczno-szkodliwego, z jednoczesną waloryzacją materiału do ewentualnego odzysku w postaci mieszanki asfaltowej.
  3. Znaczne ograniczenie kubatury żużla w fazie ożużlania.
  4. Minimalizacja kosztów magazynowania, neutralizacji odpadów i znaczne korzyści ekologiczne.

Ilość produktu koniecznego do obróbki żużla zależy od urządzeń produkcyjnych, wyników analizy chemicznej żużla i zamierzonych wyników.

Może być używany do obróbki każdego typu żużla hutniczego.

 

Language selector

Italian - ItalyČeština (Česká republika)Español(Spanish Formal International)Polish (Poland)Russian (CIS)简体中文English (United Kingdom)

Newsletter